Tampons per a tintes COLORIS

Els tampons especials es fan servir per a tintes d'ús professional.

Recomanacions d'entintat. Les tintes per superfícies no poroses són de assecat ràpid. Després d'un temps més o menys llarg s'assequen també en el tampó, per la qual cosa es recomana no entintar tota la superfície de l'feltre sinó únicament una àrea que ens permeti entintar còmodament el segell. Aquesta àrea s'entinta amb prudència, repartint la tinta per l'àrea a entintar amb una vareta i repetir el procés fins que el tampó hagi absorbit prou tinta perquè el marcat de l'segell sigui òptim. És millor repetir el procés d'entintar i repartir que no fer una excés de tinta, especialment quan es tracta de tintes pigmentades que són més espesses. Quan la tinta s'assequi, reentintar aquesta mateixa àrea fins que per l'ús quedi inservible. Llavors convé entintar altra banda de l'tampó.

Filtres actius